مهلت پیش ثبت نام برای سال تحصیلی 97-98 پایان یافته است.

به زودی سیستم برای پیش ثبت نام دانش آموزان جهت سال تحصیلی 98-99 فعال خواهد شد.


بازگشت به صفحه اصلی